CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ, HOÀN TIỀN

Sản phẩm mà OTECH giao đến khách hàng được kiểm định nghiêm ngặt, thử nghiệm và báo cáo chặt chẽ nên sẽ hạn chế việc sản phẩm bị lỗi. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá kỹ sản phẩm khi nhận được yêu cầu đổi trả từ khách hàng.

Các sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất sẽ được thay thế, sửa chữa hoặc hoàn lại tiền theo quyết định của chúng tôi.