THÔNG TIN, ĐIỀU KHOẢN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITEChấp thuận các điều khoản và chính sách

Khi sử dụng Website của Công ty Cổ Phần OTECH, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các chính sách và điều khoản và được quy định dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của các chính sách và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với tình hình hoạt động và chính sách riêng của chúng tôi. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi này, đồng nghĩa Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Tính chất các thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về OTECH, bao gồm thông tin công ty, dịch vụ, giải pháp và sản phẩm, các kiến thức về lĩnh vực điện. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

Liên kết (đường link) trên trên website

Liên kết đến website khác

Website dẫn nguồn đến một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác nhằm mục đích nâng cao chất lượng website. Các liên kết này đến từ các website uy tín và chúng sẽ cố gắng xác thực tính chính xác của nội dung nằm trong các liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung trên các liên kết này.

Liên kết từ các website khác

OTECH không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “sao chép”, “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị website mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía OTECH về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.
  • OTECH không chịu trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công ty Cổ Phần OTECH và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho OTECH và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  • Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc.

Điều chỉnh và sửa đổi

OTECH có quyền sửa đổi, bảo lưu hoặc chấm dứt hoạt động của website này bất cứ lúc nào.