Đồng hồ đo Ampe & Volt

Đồng hồ đo Ampe và Volt – Schneider Electric, kiểu Panel & DIN-rail là một phần của PowerLogic sử dụng cho các ứng dụng đo lường cơ bản.

Thông số kỹ thật cơ bản

– Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60051-1, 61010-1, 61000-4.

– Cấp chính xác: Class 0.5

– Tần số hoạt động: 50/60Hz

– Nhiệt độ hoạt động: -25°C to + 55°C

– Kích cỡ: 72 x 72 and 96 x 96

– Có thể lắp trên DIN rail hoặc bề mặt tủ

Ứng dụng

Dùng đo lường cơ bản cho hệ thống 1 pha hoặc 3 pha


Danh mục Đồng hồ đo Ampe và Volt