Rơ le bảo vệ MiCOM

Chuỗi các rơ le bảo vệ MiCOM – Schneider Electric

Rơ le (relay) bảo vệ được ví như những “bộ não” điều khiển các “khối cơ bắp” trong một hệ thống điện. Các “khối cơ bắp” thông thường chính là những bộ ngắt mạch thực hiện ngắt dòng điện khi nó được các rơ le bảo vệ yêu cầu thực hiện. Rơ le bảo vệ phân tích tín hiệu và quyết định sẽ làm gì để duy trì sức khỏe của hệ thống điện.

Ứng dụng điển hình của rơ le bảo vệ có thể kế đến như bảo vệ lộ ra, bảo vệ động cơ và bảo vệ máy biến áp,…

Các dòng rơ le MiCOM dưới đây của Schneider Electric mà OTECH cung cấp sẽ giúp quý vị bảo vệ và nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống điện.


Danh mục các dòng sản phẩm Rơ le MiCOM – Schneider Electric