Trạm biến áp 110 kV là trạm biến áp có công suất lắp đặt 2x 25 MVA....