Tủ trung thế là thiết bị điện quan trọng trong hệ thống điện của các công trình, nhà máy.