Thường xuyên bảo trì tủ hạ thế, quản lý vận hành hợp lý sẽ giúp cho hệ thống điện hạ thế của bạn hoạt được liên tục và tăng tuổi thọ thiết bị