OTECH chuyên thi công lọc dầu cho MBA công suất lớn, điện áp cao (110kV, 220kV và 500kV).