Quảng Ninh chuyển đổi mục tiêu tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”